Euroopa Vabatahtlik Teenistus (EVS)

Annab sulle võimaluse töötada vabatahtlikuna Euroopas või mujal maailmas 2-12 kuud. Projekte leidub nii spordi, kultuuri, kunsti, keskkonna, noorsootöö, sotsiaaltöö kui ka muudelt aladelt. EVS on mõeldud kõigile alaliselt eestis elavatele 18-30 aastastle noortele sõltumata haridusest, töö- või vabatahtliku tegevuse kogemustest, keeleoskustes või tervislikuks seisundist.

http://euroopa.noored.ee/evs

 

Muud võimalused Euroopas ehk MLTV projektid

MTV (mid term voluntary) ja LTV (long term voluntary) projektid annavad sulle võimaluse võtta osa vabatahtlikust teenistusest alates 1 kuust kuni 1 aastani. Siit leiab sobivaid projekte nii suvekuudeks kui ka pakkumisi pikemaks ajaks:

http://www.estyes.ee/voimalused/vabatahtlikuna-euroopas/mtv/

 

Piilu ka MTV ja LTV projekte mujal maailmas Aafrika, Aasia, Ameerika:

http://www.estyes.ee/voimalused/aafrika-aasia-ameerika/

 

Sotsiaalprojektid Saksamaa

Saksa riigi poolt rahastatud projektid annavad võimaluse töötada vabatahtlikuna sotsiaalvaltkonnas 1 aasta jooksul.

http://www.estyes.ee/voimalused/vabatahtlikuna-euroopas/fsj/

 

Rahvusvaheline noorsootöö on noortele ja noorsootöötajatele rahvusvahelise koostöö kogemuste ja kultuuridevahelise õppimise võimaluste loomine

http://ec.europa.eu/youth/programme/mobility/index_en.htm

 

Noorsoovahetus

Rahvusvaheline noorsoovahetus on erinevatest, peamiselt Euroopa riikidest pärit noortegruppide omavaheline kohtumine, mille käigus käsitletakse üheskoos huvipakkuvaid teemasid ning tutvutakse üksteise maade ja kultuuridega.

Noorsoovahetuse eesmärk on anda noortele võimalus korraldada ise kokkusaamine partneritega teistest (Euroopa) riikidest, et arutada koos huvitavaid ja olulisi kooliväliseid küsimusi (nt noorteprobleemid, keskkond, rassism, narkomaania, noorte vaba aja veetmise võimalused, vägivald jne). Samuti aitab see tutvuda teistsuguste kultuuritraditsioonidega, annab rahvusvahelise projekti korraldamise kogemuse, avardab teadmisi erinevatest maailmavaadetest, võimaldab luua koostöö- ja sõprussidemeid muust rahvusest noortega.

Noorsoovahetuse jooksul saavad kokku kahe või enama riigi noored, kaasates igalt osalevalt maalt enam-vähem võrdse arvu inimesi. Koos kõigi partneritega kokku saab osaleda 16–60 noort, kellele on lisaks grupijuhid. Noorsoovahetuses saavad osaleda kõik noored olenemata sellest, milline on nende haridustase või keeleoskus ning kas nad õpivad või töötavad.

Noorsoovahetuse kestuseks on 6–21 päeva. Nende päevade vältel lähenetakse valitud teemale erinevate meetodite kaudu – tehakse grupitööd, korraldatakse seminare ja töötubasid, väitlusharjutusi, rollimänge, käiakse temaatilistel ekskursioonidel jne.

Lisainfo http://euroopa.noored.ee/rahastus/noortevahetus/

 

Vabatahtlike laagrid

EstYES-i kaudu on võimalik sõita rahvusvahelistesse vabatahtlike laagritesse üle maailma. Suurem osa laagritest toimuvad suveperioodil, kuid soovi korral on võimalus sõita laagrisse ka teistel aastaaegadel, lihtsalt projektide valik on siis väiksem. Laagrid kestavad tavaliselt 2-3 nädalat ning neis osaleb keskmiselt 10-20 inimest, ühest riigist üldjuhul mitte rohkem kui kaks inimest. Laagrid toovad kokku erineva kultuuritaustaga inimesi, kes koos elades teevad tööd, mis soodustab kohalikku arengut. Tööpäeva pikkus erineb laagriti, jäädes enamasti 5-7 tunni vahele. Tööst vabal ajal korraldatakse ekskursioone ümberkaudsete vaatamisväärsuste juurde, organiseeritakse erinevaid tegevusi laagris kohapeal. Vastutasuks tehtavale tööle on kohapeal majutus ja toitlustus tasuta. Olenemata riigist, kus laager toimub, on suhtluskeeleks enamasti inglise keel, kuid on ka laagreid, kus kõneldakse saksa, prantsuse ja hispaania keelt. Lisaks keelepraktikale annavad vabatahtlike laagrid suurepärase võimaluse tundma õppida erinevaid kultuure, elada paar nädalat võõras keskkonnas, leida palju uusi sõpru ja tuttavaid. Vabatahtlike laagris osalemine annab erakordse võimaluse veeta oma puhkus midagi kasulikku tehes, saades seeläbi unustamatuid elamusi. Olla vabatahtlik, see on omaette mõttelaad ja eluviis…

Tapa Lastekaitse Ühing on olnud rahvusvaheliste laagrite vastuvõttev organisatsioon.

Lisainfo http://www.estyes.ee/voimalused/rahvusvahelised-toomalevad-ja-laagrid/

Doit | kodulehe disain ja sisuhaldustarkvara