Noorte Tugila

 

Mustamäe Avatud Noortekeskus on liitunud projektiga

“Tugila“

Tugila on Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse poolt ellukutsutud programm, mille raames on noortekeskusesse lisandunud töötaja, kelle sihtgrupiks on NEET noored ehk 15-26-aastased, kes ei tööta, õpi ega osale ka mõnel koolitusel.

 

Noorsootöötaja: 

 

- loob noore toetamiseks juhtumipõhise võrgustiku, kaasates vajalike asutusi  nt, Töötukassa, Rajaleidja, koolid, nõustamiskeskused, LOV jne.

- otsib ja loob kontakti sihtrühma noortega

- pakub noortele tugiisiku teenust, sh individuaalset vestlust ning kohtumisi noore enda valitud ajal ja kohas

- pakub noorsootöö valdkonna võimalusi noore motiveerimiseks 

- aitab noorel analüüsida oma vajadusi, et saada teada milline tegevus võiks teda huvitada

- aitab noorel enda andeid avastada ja saada uusi kogemusi

- aitab leida noorele sobiva õpikeskkonna 

- aitab noorel näha tänast olukorda ja vajadusi, et noor saaks teha endale sobiva valiku kas hariduses või tööturul jätkamiseks

- aitab noorel näha muid võimalusi enda arendamiseks ja kogemuste saamiseks

 

Noorte Tugila veebilehe aadress on www.tugila.ee. Tugilaga saab ühendust võtta kas e-posti, kirja või telefoni teel või Facebooki lehel "Mustamäe Avatud Noortekeskus" või "Tallinna Noorte Tugila" lehel.

Noortekeskuste Noorte Tugila programmi tegevuste elluviimist rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava ESF kaasrahastatud programmi „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivelisuse parandamine“ raames. Noorte Tugila programmi viib ellu Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus.

 

MUSTAMÄE AVATUD NOORTEKESKUSE NOORTE TUGILA:

 

Aadress: Ehitajate tee 82, Tallinn, Harjumaa

 

E-post: tugila[at]mank.ee

 

Facebook: Tallinna Noorte Tugila

 

Noorsootöötajad: Kati Orgmets, Liis Teras

 

Telefon: 6547216

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Doit | kodulehe disain ja sisuhaldustarkvara